هفته دفاع مقدس

چه زیباست در استانه هفته دفاع مقدس

و هفته یادبود رشادت ها و از خودگذشتگی های مردان مردی که مرگ را به بازی گرفته بودند.نامشان را بر زبان اوردن

انان که غریبانه بر سنگ مزارشان در گوشه ای از خاک این دیار ارام آرام غبار مظلومیت مینشیند.آری چه درداور است که هنوز بعضی معرفت وبصیرت درک راه شهدا و بزرگی کار و  انها را ندانسته ,زبان در مذمت و  کارشناسی کردن اوضاع ان زمان گشوده در حالی که در ان دوران به گوشه ای خزیده و زبان در کام فرو برده بودند.ولی همه بدانند که نام و یاد شهدا چراغی خاموش نشدنی است.و لو کره المشرکون 

/ 0 نظر / 40 بازدید