ارزش شهادت

رسول اکرم صل الله علیه و آله:

"ان فوق کل بر بر حتی یقتل الرجل شهیدآ فی سبیل الله"

به راستی که بالاتر از هرکار خوبی؛کار نیک دیگری هست تا اینکه انسان در راه دین به شهادت برسد)که بعداز آن کار بالاتری نیست(.مستدرک الوسائل جلد١١ ص١٣

/ 1 نظر / 63 بازدید

سلام بر شهیدان