تقویم عملیاتهای دفاع مقدس

 نام عملیات    |    رمز  |   محور     |     تاریخ                          

1 - بدر |یا فاطمة الزهرا شرق دجله |1336/12/19 2 - بیت المقدس 1| یا على بن ابیطالب |غرب کارون |1361/2/10 3 - بیت المقدس 2| یا زهرا شمال |سلیمانیه |1366/10/25 4 - بیت المقدس 3| یا موسى بن جعفر |سلیمانیه |1366/12/24 5 - بیت المقدس 4| یا ابا عبدالله| دربند یخان|1367/1/6 6 - بیت المقدس 5| یا ابا عبدالله الحسین |پنجوین |1367/1/22 7 - بیت المقدس 6| یا امیرالمؤ منین |سلیمانیه |1367/2/27 8 - بیت المقدس 7| یا ابا عبدالله الحسین |شلمچه|1367/3/23 9 - تحریر القدس | دربندیخان عراق|1362/11/21 10 - ثار الله | قصر شیرین |15/5/61 11 - ثامن الائمه | نصر من الله و فتح قریب| شمال آبادان|1360/7/5 12 - حسین بن على |یا جواد الائمه |میمک|1361/6/26 13 - خیبر |یارسول الله| هور الهویزه و جزایر مجنون|1362/12/3 14 - رمضان | یاصاحب الزمان ادرکنى| شرق بصره|1361/4/23 15 - طریق القدس |یا حسین |غرب سوسنگرد و بستان|1360/9/8 16 - ظفر 7 |یا محمد رسول الله| شرق سلیمانیه|1366/12/23 17 - عاشورا |یا سید الشهداء|شمال فکه|1364/5/25 18 - فتح 7 |یا فاطمة الزهراء|حلبچه|1366/4/7 19 - فتح 10 |یا ابا عبدالله الحسین| شمال اربیل عراق|1366/6/13 20 - فتح المبین |یا زهرا|غرب دزفول وشوش|1361/1/1 21 - قدس 1 |یا محمد رسول الله| شرق دجله |1364/3/24 22 - قدس 2 |یا محمد رسول الله| هور الهویزه1364/4/4 23 - قدس 3 |یا امام جعفر صادق |جنوب دهلران |1364/4/19 24 - قدس 4 |محمد رسول الله| هور الهویزه |1364/5/1 25 - قدس 5 |یا على بن ابیطالب غرب |الهویزه |16/5/64 26 - کربلاى1 |یا ابالفضل العباس ادرکنی| مهران |1365/4/10 27 - کربلاى 2 |یا ابا عبدالله الحسین |حاج عمران |1365/6/10 28 - کربلاى 3 |حسبنا الله ونعم الکیل |اسکله نفتى الامیه والبکر|1365/6/11 29 - کربلاى 4 |محمد رسول الله |غرب اروند رود|1365/10/3 30 - کربلاى 5 |یا زهرا | شلمچه و شرق بصره |1365/10/19 31 - کربلاى 6 |یا فاطمة الزهراءشمال |سومار|1365/10/23 32 - کربلاى 7 |حاج عمران|1365/12/12 33 - کربلاى 8 |یا صاحب الزمان| شرق بصره|1366/1/18 34 - کربلاى 9 |یا مهدى ادرکنى |قصر شیرین|1366/1/20 35 - کربلاى 10 |یا صاحب الزمان ادرکنى| ماروت عراق|1366/1/30 36 - محرم | یازینب |شرهانى و زبیدات|1361/8/10 37 - محمد رسول الله| لا اله الا الله محمد رسول الله |غرب نوسود|1361/10/12 38 - مسلم بن عقیل | یا ابالفضل العباس غرب |سومار|1361/7/9 39 - مطلع الفجر |یا مهدى ادرکنى |گیلانغرب ، سرپل ذهاب|1360/9/10 40 - مولاى متقیان | یا على ادرکنى |چزابه|1360/12/1 41 - نصر 1 |یا صاحب الزمان| غرب بانه درعراق|1366/1/25 42 - نصر 2 | یا حسین مظلوم |میمک|1366/3/13 43 - نصر 3 |جنوب دهلران|1366/3/13 44 - نصر 4 |سلیمانیه|1366/3/31 45 - نصر 5 |یا زهرا |جنوب غربى سردشت|1366/4/3 46 - نصر 6 |یا ابا عبدالله میمک|1366/5/10 47 - نصر 7 |یا فاطمة الزهراء |غرب سردشت|1366/5/14 48 - نصر 8 |یا محمد بن عبدالله| ماروت عراق|1366/8/29 49 - نصر 9 | یا مولاى متقیان حاج عمران |1366/9/1 50 - و الفجر مقدماتى |یا الله یا الله یا الله|فکه چزابه|1361/11/18 51 - و الفجر 1 |یا الله یا الله یا الله | شمال غرب فکه|1362/1/20 52 - و الفجر 2 |یا الله یا الله یا الله |حاج عمران|1362/4/29 53 - و الفجر 3 |یا الله یا الله یا الله |مهران|1362/5/7 54 - و الفجر 4 |یا الله یا الله یا الله |پنجوین|1362/7/27 55 - و الفجر 5 |یا زهراچنگوله|1362/11/27 56 - و الفجر 6 |یا زهرا|چزابه و چیلات|1362/12/2 57 - و الفجر 7 |یا زهرا|چزابه و چیلات 58 - و الفجر 8 | یا زهرا|فاو |1364/11/20 59 - و الفجر 9 |یا الله یا الله یا الله| شرق چوارته عراق|64/12/5 60 - و الفجر 10|یا الله یا الله یا الله |حلبچه66/12/25 61 - ظفر1 و 2 | لبیک یا حسین |کفری کرکوک  1366/12/7 62- عملیات مرصاد| در غرب کشور و سرکوبى منافقین|1367/4/27

منبعshalamche.ir

/ 2 نظر / 50 بازدید
کاوه

سلام آقا دمت گرم دسدت درست اجرت با شهدا

امیررضا رحیمی

عالی بود واقعا فوق الادست