شعر مرحوم اقاسی.حرم امام رضا(ع)

میدونی میخوام چیکار کنم؟ 
میدونی میخوام کجا برم؟ 
بابام به مادرم میگه 
میخوام برم امام رضا 
به خدا دلم تنگه دیگه 
بابام میگه امام رضا 
مریضا رو شفا میده 
دوای درد مردمو 
ازطرف خدا میده 
میدونی میخوام کجا برم؟ 
میخوام برای کفترا یه خورده گندم ببرم 
اونجا که گنبدش طلاست با کفترا پر بزنم 
میخوام برم به مشهد و 
یه هفته اونجا بمونم تو حرم امام رضا 
نماز حاجت بخونم 
میدونی میخوام چیکار کنم؟ 
میدونی میخوام کجا برم ؟ 
میخوام برم امام رضا 

مرحوم محمد رضا آغاسی 

/ 0 نظر / 234 بازدید