دیماه...

دیماه

برای من همیشه یاداور پرگشودن شهدای عملیات کربلای5 است

یادشان همیشه زنده

راهشان همیشه پر رهرو...

/ 0 نظر / 70 بازدید