عملیات کربلای 3

مراحل عملیات:

رزمندگان اسلام متشکل از تکاوران تیپ دریایی یونس(ع) از لشکر 14 امام حسین(ع) ، ناو تیپ کوثر و ناو تیپ امیر المومنین (ع) سپاه پاسداران، سوار بر قایقهای موتوری لحظه به لحظه به پایانه‌های نفتی نزدیک می‌شوند. به لطف خداوند و به دلیل رطوبت زیاد هوای سطح دریا، رادارهای رازیت و دستگاه‌های الکترونیکی مستقر در اسکله، دچار اختلال شده و مسئولان عراقی مجبور می‌شوند برای حفاظت از دستگاه‌ها آنها را خاموش کنند. قوای اسلام ،موانع ایذایی را پشت سر گذاشته و به هدف نزدیک و موفق می‌شوند در نقاطی خود را به زیر پایانه الامیه برسانند و تا دشمن به خود بیاید ، رزمندگان از هر طرف پایانه را در محاصره می‌گیرند. نبردی سنگین آغاز می‌شود. با آتش موثر نیروهای اسلام ،تعدادی از بقایای تیپ 440 بازسازی شده عراق به هلاکت رسیده و عده‌ای هم تسلیم می‌شوند.باقیمانده نیروهای دشمن با کمک دستگاه‌هایی که سالم مانده، پیاپی تقاضای کمک می‌کنند ولی با نفوذ رزمندگان به اتاقهای فرماندهی ،اساس فرماندهی تیپ 440 که مامور دفاع از پایانه‌ی نفتی بود از هم پاشیده می‌شود. با سرکوب مقاومتهای مذبوحانه آنان، این هدف بسیار حساس به تصرف در می‌آید.رزمندگان در پی سقوط این پایانه دامنه عملیات خود را به سوی اسکله‌البکر گسترش داده وبا عبور از موانع ایذایی این پایانه را نیز به محاصره خود در می‌آورند. قایقهای مجهز به آتشبارهای نیمه سنگین وسنگین با تمام قدرت این مرکز جاسوسی را هدف قرار داده و آنرا به آتش می‌کشند. انفجارهای مهیب منطقه را به لرزه در می‌آورد. لحظه به لحظه آتش تاسیسات منهدم شده اسکله اوج می‌گیرد و هیبت آتشفشان دریایی را در خلیج فارس می‌نمایاند.

در این میان یک ناوچه "اوزا" که بدلیل عملیات والفجر 8 در فاو نتوانسته بود از این آبراه به مخفیگاه خود در شهر ام‌القصر بگریزد هدف آتش قرار گرفته و به قعر آبهای خلیج فارس می‌رود. در ادامه عملیات نیروی هوایی ارتش ایران با پرواز برمنطقه وهجوم ، عرصه را بر نیروهای عراق تنگتر می‌کند و یک فروند جنگنده‌ی این رژیم را مورد هدف قرار داده آنرا سرنگون می‌نمایند. در این میان رزمندگان اسلام کلیه تجهیزات ،رادارها و تجهیزات الکترونیکی اسکله الامیه را زیر پوشش عملیات نیروی هوایی، هلی کوپترهای هوا- دریای ارتش اسلام با پروازهای شجاعانه و نقل و انتقالات به نحو مطلوب، تخلیه می‌نمایند. بعثیان مستقر در اسکله البکر برای چندمین بار از فرماندهان خود درخواست کمک می‌کنند ولی قوای کمکی آنها هر بار به محض حرکت با آتش به موقع نیروهای اسلام وادار به عقب نشینی می‌شوند. آخرین تلاشهای دشمن برای کمک به محاصره شدگان ، با از دست داده تعدادی ناوچه عقیم می‌ماند و نیروهای ایران با عملیات روی پایانه البکر آخرین امید عراقیان را به یاس تبدیل می‌نمایند. سرانجام رزمندگان اسلام موفق می‌شوند با تخلیه‌ی کلیه غنائم و انهدام بقیه امکانات پیروزمندانه راه سواحل ایران را در پیش بگیرند.

 

اهداف تامین شده:

<!--[if !supportLists]-->1-    <!--[endif]-->انهدام کامل اسکله‌های البکر و الامیه  به عنوان مرکز جاسوسی عراق در خلیج فارس

<!--[if !supportLists]-->2-    <!--[endif]-->تخلیه کلیه تجهیزات ، رادارها و دستگاه‌های الکترونیکی جاسوسی عراق در اسکله‌های البکر و الامیه 

شهدای شاخص عملیات:

مرتضی، امیدیان سوارباغی، مسوول تعاون لشکر 14 امام حسین (ع)، مکان شهادت: اسکله الامیه، زمان شهادت: 11/6/1365

خسارات و تلفات دشمن:

الف-کشته و زخمی : 440 نفر

ب- اسیر: 110نفر

ج- تجهیزات:

1- 2 فروند هواپیما

2- یک فروند یدک کش

3- یک فروند ناوچه موشک انداز "اوزا"

4- رادارها و دستگاههای پیشرفته اسکله البکر

5- کلیه تجهیزات اسکله الامیه وبخشی از اسکله البکر

د - یگانهای منهدم شده دشمن:

تیپ 440 ازبقایای نیروی دریایی عراق

ه‍ - غنائم:

<!--[if !supportLists]-->1-     <!--[endif]-->12 قبضه توپ ضد هوایی

<!--[if !supportLists]-->2-     <!--[endif]-->2 دستگاه رادار هوایی

<!--[if !supportLists]-->3-     <!--[endif]-->یک دستگاه رادار رازیت

<!--[if !supportLists]-->4-     <!--[endif]-->2 قبضه موشک سهند

<!--[if !supportLists]-->5-     <!--[endif]-->انواع مین دریایی

<!--[if !supportLists]-->6-     <!--[endif]-->10 فروند قایق

<!--[if !supportLists]-->7-     <!--[endif]-->یک دستگاه رادار دریایی

<!--[if !supportLists]-->8-     <!--[endif]-->انواع سلاح سبک و نیمه سنگین

 

آثار منتشر شده :

کارنامه‌ی عملیات سپاهیان اسلام در8 سال دفاع مقدس، از صفحه 78 تا79، ناشر: سپاه پاسداران انقلاب، تهران، 1375

کارنامه‌ی توصیفی عملیاتهای 8 سال دفاع مقدس، تدوین: علی سمیعی، ازصفحه 316تا321، ناشر: نسل کوثر، تهران، 1382

نبرد الامیه(اولین عملیات دریایی سپاه)، نویسنده:محمداسحاقی، کل کتاب، ناشر:مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، تهران، 1379

در تدارک عملیات سرنوشت ساز، کل کتاب، ناشر: مرکزمطالعات و تحقیقات جنگ، تهران، 1378

ساحل وصال، نویسنده: مهدی مظاهری، کل کتاب، ناشر: لشکر14 امام حسین(ع)، اصفهان، 1

مراحل عملیات:

رزمندگان اسلام متشکل از تکاوران تیپ دریایی یونس(ع) از لشکر 14 امام حسین(ع) ، ناو تیپ کوثر و ناو تیپ امیر المومنین (ع) سپاه پاسداران، سوار بر قایقهای موتوری لحظه به لحظه به پایانه‌های نفتی نزدیک می‌شوند. به لطف خداوند و به دلیل رطوبت زیاد هوای سطح دریا، رادارهای رازیت و دستگاه‌های الکترونیکی مستقر در اسکله، دچار اختلال شده و مسئولان عراقی مجبور می‌شوند برای حفاظت از دستگاه‌ها آنها را خاموش کنند. قوای اسلام ،موانع ایذایی را پشت سر گذاشته و به هدف نزدیک و موفق می‌شوند در نقاطی خود را به زیر پایانه الامیه برسانند و تا دشمن به خود بیاید ، رزمندگان از هر طرف پایانه را در محاصره می‌گیرند. نبردی سنگین آغاز می‌شود. با آتش موثر نیروهای اسلام ،تعدادی از بقایای تیپ 440 بازسازی شده عراق به هلاکت رسیده و عده‌ای هم تسلیم می‌شوند.باقیمانده نیروهای دشمن با کمک دستگاه‌هایی که سالم مانده، پیاپی تقاضای کمک می‌کنند ولی با نفوذ رزمندگان به اتاقهای فرماندهی ،اساس فرماندهی تیپ 440 که مامور دفاع از پایانه‌ی نفتی بود از هم پاشیده می‌شود. با سرکوب مقاومتهای مذبوحانه آنان، این هدف بسیار حساس به تصرف در می‌آید.رزمندگان در پی سقوط این پایانه دامنه عملیات خود را به سوی اسکله‌البکر گسترش داده وبا عبور از موانع ایذایی این پایانه را نیز به محاصره خود در می‌آورند. قایقهای مجهز به آتشبارهای نیمه سنگین وسنگین با تمام قدرت این مرکز جاسوسی را هدف قرار داده و آنرا به آتش می‌کشند. انفجارهای مهیب منطقه را به لرزه در می‌آورد. لحظه به لحظه آتش تاسیسات منهدم شده اسکله اوج می‌گیرد و هیبت آتشفشان دریایی را در خلیج فارس می‌نمایاند.

در این میان یک ناوچه "اوزا" که بدلیل عملیات والفجر 8 در فاو نتوانسته بود از این آبراه به مخفیگاه خود در شهر ام‌القصر بگریزد هدف آتش قرار گرفته و به قعر آبهای خلیج فارس می‌رود. در ادامه عملیات نیروی هوایی ارتش ایران با پرواز برمنطقه وهجوم ، عرصه را بر نیروهای عراق تنگتر می‌کند و یک فروند جنگنده‌ی این رژیم را مورد هدف قرار داده آنرا سرنگون می‌نمایند. در این میان رزمندگان اسلام کلیه تجهیزات ،رادارها و تجهیزات الکترونیکی اسکله الامیه را زیر پوشش عملیات نیروی هوایی، هلی کوپترهای هوا- دریای ارتش اسلام با پروازهای شجاعانه و نقل و انتقالات به نحو مطلوب، تخلیه می‌نمایند. بعثیان مستقر در اسکله البکر برای چندمین بار از فرماندهان خود درخواست کمک می‌کنند ولی قوای کمکی آنها هر بار به محض حرکت با آتش به موقع نیروهای اسلام وادار به عقب نشینی می‌شوند. آخرین تلاشهای دشمن برای کمک به محاصره شدگان ، با از دست داده تعدادی ناوچه عقیم می‌ماند و نیروهای ایران با عملیات روی پایانه البکر آخرین امید عراقیان را به یاس تبدیل می‌نمایند. سرانجام رزمندگان اسلام موفق می‌شوند با تخلیه‌ی کلیه غنائم و انهدام بقیه امکانات پیروزمندانه راه سواحل ایران را در پیش بگیرند.

 

اهداف تامین شده:

<!--[if !supportLists]-->1-    <!--[endif]-->انهدام کامل اسکله‌های البکر و الامیه  به عنوان مرکز جاسوسی عراق در خلیج فارس

<!--[if !supportLists]-->2-    <!--[endif]-->تخلیه کلیه تجهیزات ، رادارها و دستگاه‌های الکترونیکی جاسوسی عراق در اسکله‌های البکر و الامیه 

شهدای شاخص عملیات:

مرتضی، امیدیان سوارباغی، مسوول تعاون لشکر 14 امام حسین (ع)، مکان شهادت: اسکله الامیه، زمان شهادت: 11/6/1365

خسارات و تلفات دشمن:

الف-کشته و زخمی : 440 نفر

ب- اسیر: 110نفر

ج- تجهیزات:

1- 2 فروند هواپیما

2- یک فروند یدک کش

3- یک فروند ناوچه موشک انداز "اوزا"

4- رادارها و دستگاههای پیشرفته اسکله البکر

5- کلیه تجهیزات اسکله الامیه وبخشی از اسکله البکر

د - یگانهای منهدم شده دشمن:

تیپ 440 ازبقایای نیروی دریایی عراق

ه‍ - غنائم:

<!--[if !supportLists]-->1-     <!--[endif]-->12 قبضه توپ ضد هوایی

<!--[if !supportLists]-->2-     <!--[endif]-->2 دستگاه رادار هوایی

<!--[if !supportLists]-->3-     <!--[endif]-->یک دستگاه رادار رازیت

<!--[if !supportLists]-->4-     <!--[endif]-->2 قبضه موشک سهند

<!--[if !supportLists]-->5-     <!--[endif]-->انواع مین دریایی

<!--[if !supportLists]-->6-     <!--[endif]-->10 فروند قایق

<!--[if !supportLists]-->7-     <!--[endif]-->یک دستگاه رادار دریایی

<!--[if !supportLists]-->8-     <!--[endif]-->انواع سلاح سبک و نیمه سنگین

 

آثار منتشر شده :

کارنامه‌ی عملیات سپاهیان اسلام در8 سال دفاع مقدس، از صفحه 78 تا79، ناشر: سپاه پاسداران انقلاب، تهران، 1375

کارنامه‌ی توصیفی عملیاتهای 8 سال دفاع مقدس، تدوین: علی سمیعی، ازصفحه 316تا321، ناشر: نسل کوثر، تهران، 1382

نبرد الامیه(اولین عملیات دریایی سپاه)، نویسنده:محمداسحاقی، کل کتاب، ناشر:مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، تهران، 1379

در تدارک عملیات سرنوشت ساز، کل کتاب، ناشر: مرکزمطالعات و تحقیقات جنگ، تهران، 1378

ساحل وصال، نویسنده: مهدی مظاهری، کل کتاب، ناشر: لشکر14 امام حسین(ع)، اصفهان، 1375

یادگاران (کتاب غواصان لشکر14 امام حسین(ع))، نویسنده: فاطمه غفاری، کل کتاب، ناشر: روایت فتح، 1381

375

یادگاران (کتاب غواصان لشکر14 امام حسین(ع))، نویسنده: فاطمه غفاری، کل کتاب، ناشر: روایت فتح، 1381.                          منبع sajed.ir

/ 0 نظر / 26 بازدید